Missie

Geestelijke Concerten streeft ernaar het muziekpodium van de 21ste eeuw te zijn en dat niet op gebruikelijke wijze. De naam is dan wel afgeleid van het Franse “Le Concert Spirtuel” maar we willen ons daar niet achter verschuilen. Deze in het Parijs van de achttiende eeuw georganiseerde concerten boden, zoals al beschreven onder “concertorganisatie“, bezinning tijdens de Goede Week. Velen weten nog wel wat de Goede Week is maar de inhoud ervan is steeds meer naar de achtergrond van het collectieve denken verdrongen. We staan met dit podium in een brede Christelijke traditie en dat interkerkelijk. 

 We geloven dat tijdens de Goede Week wordt herdacht dat Jezus van Nazareth, uit de stam van Juda, ter dood veroordeeld werd, stierf aan een houten kruis op Golgotha en volgens de Bijbel weer uit de doden opstond, iets dat het christelijke geloof uniek tussen alle spirituele stromingen maakt. God werd mens in Zijn Zoon Jezus en wilde daarmee als Zondebok onze zonden en trauma’s op zich nemen en wegdragen. Door zich gewillig in de dood over te geven heeft Jezus verzoening aangebracht tussen God en mensen. 

 Een zeer hoopvolle, blijde boodschap die velen niet meer begrijpen en dat is heel jammer. Het klinkt gemakkelijk, geloven in een historisch figuur en dan gered en genezen worden. Ja, zo makkelijk is het maar het is ook onmogelijk. Het is een weg van ondergaan met Jezus en met Hem opstaan in een nieuw, eeuwig leven. Veel religies kennen wel het begrip van een soort wedergeboorte. Maar niet dat God zelf in Zijn Zoon naar de aarde kwam om te redden dat verloren is. Het gaat erom, erkennen we Hem of ontkennen we Hem. 

 Dit was de bezinning die er tijdens de Goede Week geboden werd toen de theaters gesloten waren. Er klonken bij “Le Concert Spirituel” naast zuiver instrumentale muziek zoals symfonieën ook motetten die gingen over dit thema. Veel muziek van grote componisten uit het verleden gaat over dit thema. Geestelijke Concerten wil juist dit aspect weer naar voren halen middels een gematigd progressief geluid en middels muziek een boodschap van bezinning bieden in een wereld die ten onder aan het gaan is doordat de mens denkt het zelf hier op aarde wel te kunnen rooien. Helaas zien we steeds vaker en steeds indringender dat het aan het ontsporen is. Maar Jezus is Koning van het Heelal en regeert en houdt de aarde desondanks in Zijn Goddelijke handen, Psalm 93. 

 “Want zo lief had God de wereld, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verderft (in een bepaalde staat van verdorvenheid blijft bestaan) maar eeuwig leven heeft!” Johannes 3 vers 16, vrij vertaald. Dit is ware bezinning en dat wil Geestelijke Concerten als bezinning middels een “vliegend podium” uitdragen in de steeds meer door duisternis bevangen wereld die niet meer uit haar nihilisme lijkt te kunnen komen maar zich er prettig bij is gaan voelen. 

 Nu kunnen we ons uiteraard ook bij bepaalde muzikale gewoontes prettig voelen en Geestelijke Concerten wil de kussen graag zo opschudden zodat mensen muziek (en kunst) ook op andere manieren kunnen gaan beleven dan het gebruikelijke, met respect voor en inachtneming van eeuwenoude (kerkelijke) tradities waar we op dat moment te gast zijn. Niet om de tradities aan de tand te voelen maar om juist die prachtige en levende elementen in die tradities naar voren te halen en te belichten. 

Close Mijn winkelwagen
Close Verlanglijstje
Recently Viewed Close
Close

Close
Navigation
Categorieën