Missie

Geestelijke Concerten streeft ernaar het muziekpodium van de 21ste eeuw te zijn en dat niet op gebruikelijke wijze. De naam is dan wel afgeleid van het Franse “Le Concert Spirtuel” maar we willen ons daar niet achter verschuilen. Deze in het Parijs van de achttiende eeuw georganiseerde concerten boden, zoals al beschreven onder “concertorganisatie“, bezinning tijdens de Goede Week. Velen weten nog wel wat de Goede Week is maar de inhoud ervan is steeds meer naar de achtergrond van het collectieve denken verdrongen. We staan met dit podium in een brede Christelijke traditie en dat interkerkelijk. 

Tijdens de Goede Week wordt en werd herdacht dat Jezus van Nazareth, uit de stam van Juda, ter dood veroordeeld werd, stierf aan een houten kruis op Golgotha en volgens de Bijbel weer uit de doden opstond, iets dat het christelijke geloof uniek tussen alle spirituele stromingen maakt. God werd mens in Zijn Zoon Jezus en wilde daarmee als Zondebok onze zonden en trauma’s op zich nemen en wegdragen. Door zich gewillig in de dood over te geven heeft Jezus verzoening aangebracht tussen God en mensen. 

 Een zeer hoopvolle, blijde boodschap die velen niet meer begrijpen en dat is heel jammer. Het klinkt gemakkelijk, geloven in een voor velen een slechts historische figuur en dan gered en genezen worden. Maar wij geloven dat Jezus van Nazareth niet slechts een historisch figuur was. Hij kwam naar de aarde om te redden dat verloren is. Geloven we in wat Jezus heeft volbracht aan het Kruis? Dat Hij onze zonden heeft weg gedragen? Willen wij in geloof amen zeggen op wat God daarover in de Bijbel tot ons heeft gesproken? Tijdens de Goede Week wilde men extra stilstaan bij de lijdensweg en kruisiging van Jezus. Maar Jezus stond op de derde dag ook weer op uit de dood en regeert als Koning. In Duitsland is er nog restant overgebleven van de tradities tijdens de Goede Week en op Goede Vrijdag mag er niet gedanst worden, al staat het momenteel ter discussie. Tijdens de Goede Week werd dus herdacht dat Jezus Zijn leven aflegde en zichzelf als het volmaakte Lam liet offeren om de zonden van de gehele wereld weg te dragen. 

 Dit was de bezinning die er tijdens de Goede Week geboden werd toen de theaters gesloten waren. Er klonken bij “Le Concert Spirituel” naast zuiver instrumentale muziek zoals symfonieën ook motetten die gingen over dit thema. Veel muziek van grote componisten uit het verleden gaat over dit thema. Geestelijke Concerten wil juist dit aspect weer naar voren halen middels een gematigd progressief geluid en middels muziek een boodschap van bezinning bieden in een wereld die ten onder aan het gaan is doordat de mens denkt het zelf hier op aarde wel te kunnen rooien. Helaas zien we steeds vaker en steeds indringender dat het aan het ontsporen is. Maar Jezus is Koning van het Heelal en regeert en houdt de aarde desondanks in Zijn Goddelijke handen, Psalm 93. Er staat de wereld veel ellende te wachten, velen zien het niet en denken dat het wel meevalt. Alleen het geloof in de Here Jezus bevrijd ons van en de eeuwige dood en zal ons door deze zeer zware tijden heen helpen. 

 “Want zo lief had God de wereld, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verderft (in een bepaalde staat van verdorvenheid blijft bestaan) maar eeuwig leven heeft!” Johannes 3 vers 16, vrij vertaald. Dit is ware bezinning en dat wil Geestelijke Concerten als bezinning middels een “vliegend podium” uitdragen in de steeds meer door duisternis bevangen wereld die niet meer uit haar nihilisme lijkt te kunnen komen maar zich er prettig bij is gaan voelen. 

 Nu kunnen we ons uiteraard ook bij bepaalde muzikale gewoontes prettig voelen en Geestelijke Concerten wil de kussens graag zo opschudden zodat mensen muziek (en kunst) ook op andere manieren kunnen gaan beleven dan het gebruikelijke, met respect voor en inachtneming van eeuwenoude (kerkelijke) tradities waar we op dat moment te gast zijn. Niet om de tradities aan de tand te voelen maar om juist die prachtige en levende elementen in die tradities naar voren te halen en te belichten. 

Close Mijn winkelwagen
Close Verlanglijstje
Recently Viewed Close
Close

Close
Navigation
Categorieën